HQC ROYAL TOWER (QUẬN 7)


Kích Thước 1100mm x 1100mm
Tỉ Lệ: 1/100


CAO ỐC VIỆT THUẬN THÀNH


Kích Thước: 900mm x 600mm
Tỉ Lệ: 1/100


DIAMOND BAY CITY


Kích Thước 3000x2400mm
Tỉ Lệ: 1/1000


CHUNG CƯ HQC HÓC MÔN


Kích Thước 1600mm x 1600mm
Tỉ Lệ: 1/150


CC DONA TOWER (ĐỒNG NAI)


Kích Thước 1400mm x 1600mm
Tỉ Lệ: 1/100


CC TRƯƠNG ĐÌNH HỘI 3 (Q.8)


Kích Thước 2600mm x 2600mm
Tỉ Lệ: 1/100


CC KHANG PHÚ (Q.TÂN PHÚ)


Kích Thước 1000mm x 1200mm
Tỉ Lệ: 1/100


CAO ỐC THE HARMONA


Kích Thước 1900mm x 1400mm
Tỉ Lệ: 1/100


HƯNG ĐIỀN NEWTOWN


Kích Thước 1400mm x 2000mm
Tỉ Lệ: 1/300


KHU DC BÌNH CHIỂU


Kích Thước 2400mm x 1200mm
Tỉ Lệ: 1/200