KHU DC TÂN THUẬN TÂY

Kích Thước 3000mm x 2600mm
Tỉ Lệ: 1/200

KHU DÂN CƯ DIAMOND CITY

Kích Thước 1200mm x 1000mm
Tỉ Lệ: 1/200

GOLD STAR TOWER

Kích Thước 1800mm x 1600mm
Tỉ Lệ: 1/50

CHUNG CƯ HQC HÓC MÔN

Kích Thước 1600mm x 1600mm
Tỉ Lệ: 1/150

CC DONA TOWER (ĐỒNG NAI)

Kích Thước 1400mm x 1600mm
Tỉ Lệ: 1/100

CC TRƯƠNG ĐÌNH HỘI 3 (Q.8)

Kích Thước 2600mm x 2600mm
Tỉ Lệ: 1/100

CC KHANG PHÚ (Q.TÂN PHÚ)

Kích Thước 1000mm x 1200mm
Tỉ Lệ: 1/100

CAO ỐC THE HARMONA

Kích Thước 1900mm x 1400mm
Tỉ Lệ: 1/100