TT DV DL HÀM TIẾN (MŨI NÉ)

Kích Thước 3000mm x 2000mm
Tỉ Lệ: 1/1000

DLST ĐẦM THỊ NẠI (ECO BAY)

Kích Thước 1600mm x 1500mm
Tỉ Lệ: 1/1000

CỬA LÒ GOLF RESORT

Kích Thước 1900mm x 1900mm
Tỉ Lệ: 1/750

DIAMOND BAY CITY

Kích Thước 3000x2400mm
Tỉ Lệ: 1/1000