TRIỂN LÃM BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Kích Thước: 1200mm x 1200mm
Tỉ Lệ: 1/200

TU VIỆN QUẢNG GIÁC

Kích Thước: 600mm x 800mm
Tỉ Lệ: 1/75

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Kích Thước 1000mm x 1000mm
Tỉ Lệ: 1/100

MÔ HÌNH METRO TUYẾN SỐ 1

Kích Thước: 2000mm x 1200mm
Tỉ Lệ: 1/75

MÔ HÌNH THI CÔNG CẦU

Kích Thước: 2000mm x 1200mm
Tỉ Lệ: 1/50

MÔ HÌNH THI CÔNG ĐƯỜNG

Kích Thước: 2000mm x 1200mm
Tỉ Lệ: 1/50

BIỆT THỰ MẪU

Kích Thước: 200mm x 150mm
Tỉ Lệ: 1/200

NỘI THẤT CHUNG CƯ

Kích Thước: 1000mm x 1000mm
Tỉ Lệ: 1/40

CĂN HỘ PHƯỚC LONG

Kích Thước 800mm x 800mm
Tỉ Lệ: 1/20

MÔ HÌNH NỘI NGOẠI THẤT

Kích Thước: 700mm x 500mm
Tỉ Lệ: 1/25